Preteritum

På norsk har vi to hovedgrupper av verb: regelmessige (svake) og uregelmessige (sterke). Du ser vanligvis ikke noen forskjell på disse verbene før du skal bruke preteritum.

Regelmessige verb

Disse verbene slutter på et , te , de , eller dde  i preteritum.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM
å jobbe jobber jobbet
å spise spiser spiste
å prøve prøver prøvde
å bo bor bodde

 

Uregelmessige verb

Mange vanlige, norske verb er uregelmessige. Det betyr at du kan ikke gjette hvordan de ser ut i preteritum. Du må lære hvert enkelt verb.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM
å gå går gikk
å komme kommer kom
å sitte sitter satt
å være er var

 

Når bruker vi preteritum?

1) Når vi forteller om noe som skjedde i fortiden, og som er slutt nå.

”Jeg likte å leke da jeg var liten.”

2) Når vi forteller om noe som skjedde på et bestemt tidspunkt i fortiden.

”Jeg spiste lunsj kl. 12:00.”

 Kan du fortelle NÅR  noe skjedde i fortiden, må du bruke preteritum.