Presens perfektum

Et verb i presens perfektum er satt sammen av verbet har pluss et annet verb.

har  jobbet , har spist , har  gått

Hvordan lager du presens perfektum av regelmessige verb?

1)Verb som slutter på et  i preteritum, har den samme endelsen i presens perfektum. Legg til verbet har, og du får presens perfektum.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM
å jobbe jobber jobbet har jobbet

 

2)Verb som slutter på te, de, dde  i preteritum mister ”e” i perfektum. Ta preteritumsformen, fjern ”e”, legg til hjelpeverbet ”har ” og du får perfektum.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM
å tjene tjener tjente (fjern e) har tjent
å prøve prøver prøvde (fjern e) har prøvd
å bo bor bodde (fjern e) har bodd

 

Når det gjelder uregelmessige verb, må du lære hvordan hvert enkelt bøyes.

 

Når bruker vi presens perfektum?

1) når vi forteller om noe som begynte i fortiden, og som fremdeles holder på.

”Jeg har bodd i Oslo i 16 år”

 2) når vi forteller om noe som skjedde i fortiden, uten å fortelle når  det skjedde. (ikke tidspunkt)

”Jeg har spist lunsj.”