Preteritum perfektum (pluskvamperfektum)

Et verb i preteritum perfektum er satt sammen av verbet hadde pluss et annet verb.

hadde  jobbet , hadde spist , hadde  gått

Hvordan lager du preteritum perfektum av regelmessige verb?

1) Verb som slutter på et  i preteritum, har den samme endelsen i preteritum perfektum. Legg til verbet hadde, og du får preteritum perfektum.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM PRETERITUM PERFEKTUM
å jobbe jobber jobbet har jobbet hadde jobbet

2) Verb som slutter på te, de, dde  i preteritum mister ”e” i preteritum perfektum. Ta preteritumsformen, fjern ”e”, legg til hjelpeverbet ”hadde ”, og du får preteritum perfektum.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM PRETERITUM PERFEKTUM
å tjene tjener tjente har tjent hadde tjent
å prøve prøver prøvde har prøvd hadde tjent
å bo bor bodde har bodd hadde bodd

Når det gjelder uregelmessige verb, må du lære hvordan hvert enkelt bøyes, men presens perfektum og preteritum perfektum er alltid lik.

Når bruker vi preteritum perfektum?

1) Hvis en ting skjer før en annen i fortid, kan vi bruke preteritum perfektum på det som skjer først.

Først spiste vi middag. Etterpå gikk vi på kino.
Da vi hadde spist middag, gikk vi på kino.

2) Vi bruker også preteritum perfektum for å uttrykke ønsker/drømmer. Noe som ikke er virkelig.

Hvis jeg vinner i Lotto, skal jeg reise jorden rundt.
Hadde jeg vunnet i Lotto, hadde jeg reist jorden rundt.