Uregelmessige verb

Her finner du en liste med de vanligste uregelmessige verbene. 

(Presensformen er bare skrevet inn hvis den ikke er regelmessig.)

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM
be (ask,invite,pray) bad har bedt
bite (bite) bet har bitt
bli (stay,become) ble har blitt
brekke(break) brakk har brukket
brenne (burn) brant har brent
bringe (bring) brakte har brakt
bære (carry) bar har båret
dra (go, drag) drog har dratt
drikke (drink) drakk har drukket
drive (do,operate) drev har drevet
falle (fall) falt har falt
finne (find) fant har funnet
fly (fly) fløy har fløyet
forlate (leave) forlot har forlatt
forsvinne (disappear) forsvant har forsvunnet
fortelle (tell) fortalte har fortalt
fryse (freeze) frøs har frosset
følge (follow) fulgte har fulgt
få (get) fikk har fått
gi (give) gav har gitt
gjøre (do) gjør gjorde har gjort
gråte (cry) gråt har grått
gå (walk) gikk har gått
ha (have) hadde har hatt
henge (hang) hang har hengt
hjelpe (help) hjalp har hjulpet
komme (come) kom har kommet
kunne (be able to) kan kunne har kunnet
le (laugh) lo har ledd
legge (lay,put) la har lagt
ligge (lie) har ligget
løpe (run) løp har løpt
måtte (have to) måtte har måttet
rekke (reach) rakk har rukket
se (see) har sett
selge (sell) solgte har solgt
sette (put,place) satte har satt
si (say) sier sa har sagt
sitte (sit) satt har sittet
skjære (cut) skar har skåret
skrive (write) skrev har skrevet
skulle (should) skal skulle har skullet
slå (hit) slo har slått
sove (sleep) sov har sovet
sprekke (crack) sprakk har sprukket
spørre (ask) spør spurte har spurt
stjele (steal) stjal har stjålet
stå (stand) stod har stått
synge (sing) sang har sunget
ta (take) tok har tatt
treffe (meet,hit) traff har truffet
trekke (pull) trakk har trukket
velge (choose) valgte har valgt
ville (want to) vil ville har villet
vinne (win) vant har vunnet
vite (know) vet visste har visst
være (be) er var har vært