Unntak fra hovedregelen

Det er ingen regel uten unntak….

En av dem handler om hankjønnsord som ender på ”er” i ubestemt form entall. Disse substantivene har en annerledes bøying i flertall.

ENTALL

FLERTALL

Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt

VANLIG

en gutt gutten gutter guttene

UNNTAK

en politiker politikeren politikere politikerne