Bestemt eller ubestemt form?

Syns du det er vanskelig å vite om du skal bruke bestemt eller ubestemt form av substantivet? 

Her er det noen regler som kan hjelpe deg.

UBESTEMT

BESTEMT

Den ubestemte formen av substantivet blir alltid brukt : Den bestemte formen av substantivet blir alltid brukt :
1) Første gang du forteller om noe. (introduserer noe)

 

Jeg har ei jente på 8 år.

 

1) Når det er helt klart hva vi snakker om

 

Solen er varm.

2) Sammen med ubestemt artikkel

Han er en flink lege.

De ser ei jente.

Vi eier et hus.

2) Sammen med bestemt artikkel og påpekende pronomen.

den, det, de, denne, dette, disse.

3) Hvis eiendomspronomenet er plassert foran substantivet

Det er min bil.

3) Hvis eiendomspronomenet står bak substantivet.

Det er bilen min.

4) Etter genitivs ”s”

Pers bil er blå

Guttens bil er blå.

 

4) Substantivet som har en genitivs “s” vil være bestemt.

Guttens bil er blå.

5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse ordene:

 

noen

mange

mye

ingen

noen få

flere

andre

hver

hvilken/hvilket/hvilke

egen/eget/egne

5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse ordene:

 

noen av

mange av

mye av

ingen av

noen få av

flere av

andre av

hele

begge