Personlige pronomen

Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting.

Personlige pronomen

Subjektsform

Objektsform

jeg meg
du deg
han han/ham
hun henne
den den
det det
vi oss
dere dere
de dem

 

Eksempler

Petter kjører bil. Han kjører bil.
Petter og Anne kjører bil. De kjører bil.
Bilen er ny. Den er ny.
Huset er stort. Det er stort.
Petter hjelper Lise. Petter hjelper henne.
Petter og Anne hjelper Lise og meg. Petter og Anne hjelper oss.