Setningsskjema helsetninger

En helsetning er en setning som kan stå alene og gi en fullstendig mening.

For å forklarer setningsstrukturen til en helsetning bruker vi et
skjema. Dette skjemaet viser hvor de ulike setningsleddene kan stå en norsk helsetning.

Koder

Liten «v» er plassen for verb i presens og preteritum

Liten «n» er plassen til subjekt hvis du ikke starter setningen med et subjekt.

Liten «a» er plassen til setningsadverbialer.

Stor «V» er plassen til verb i infinitiv og partisipp.

Stor «N» er plassen til indirekte objekt og objekt.

Stor «A» er plassen til adverbialer.

Setningsskjema