Oppgaver (Jobbkunnskap Nivå 2)

Tekstoppgaver

Forstår du det du leser? Her kan du øve deg på å lese og forstå tekst.

Oppgave 1: Norsk arbeidsmarked 2

Lytteoppgaver

Forstår du det du hører? Her kan du øve deg på å lytte og forstå.

Oppgave 1: ISS

 

Språkforståelse

Hvor mange arbeidslivsord kan du? Her kan du øve deg på å bruke de ulike ordene riktig.

Oppgave 1: Viktig å huske på i arbeidslivet
Oppgave 2: Å godkjenne utenlandsk utdannelse
Oppgave 3: Eli søker på jobber
Oppgave 4: Utlendinger i norsk arbeidsliv

Ordstilling

Syns du det er vanskelig å lage korrekte setninger? Her kan du øve deg på det.

Oppgave 1

NB! På dette nivået kan en setning skrives på flere måter. Fordi dataprogrammet bare aksepterer en løsning for hver setning, kan du få feil selv om setningen er korrekt. Ikke bli irritert 🙂  Bruk heller muligheten til å lære deg en variert ordstilling.

 

Grammatikk

Her finner du forskjellige grammatikkoppgaver.

Oppgave 1: Bruk modale verb og skriv disse setningene en gang til.
Oppgave 2: Sett verbene inn i teksten i riktig form.
Oppgave 3: Sett substantivene inn i teksten i riktig form.
Oppgave 4: Skriv setninger med bestemt form av adjektivet.