Adjektiv

Her kan du lese om hvordan du skal bøye og bruke adjektiv på norsk.

Riktig form av adjektivet

Du må vite hvordan du bøyer et substantiv, og når du bruker ubestemt eller bestemt form av substantivet, for å kunne bruke adjektivene korrekt.

Akkurat som substantivene bøyer vi også adjektivene i ubestemt og bestemt form.

 

Adjektiv som predikativ

Når vi bruker adjektivet som et predikativ (etter verbet ”å være”) bøyes det både i kjønn og tall.

Slik bøyer du adjektivet "liten".

Adjektivet ”liten” bøyes på en helt egen måte på norsk.