Adjektiv som predikativ

Når vi bruker adjektivet som et predikativ (etter verbet ”å være”) bøyes det både i kjønn og tall.

Bilen er stor.   (Bilen er hankjønn, og det heter en stor  bil)

Huset er stort .    (Adjektivet får en ”t” fordi ”huset” er intetkjønn.)

Barna er store .     (Adjektivet får en ”e” fordi ”barna” er flertall.)