Presens Perfektum

Et verb i presens perfektum er satt sammen av verbet har pluss et annet verb.

har  jobbet , har spist , har  gått

Hvordan lager du presens perfektum av regelmessige verb?

1)Verb som slutter på et  i preteritum, har den samme endelsen i presens perfektum. Legg til verbet har, og du får presens perfektum.

INFINITIVPRESENSPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
å jobbejobberjobbethar jobbet

2)Verb som slutter på te, de, dde  i preteritum mister ”e” i perfektum. Ta preteritumsformen, fjern ”e”, legg til hjelpeverbet ”har ” og du får perfektum.

INFINITIVPRESENSPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
å tjenetjenertjente (fjern e)har tjent
å prøveprøverprøvde (fjern e)har prøvd
å boborbodde (fjern e)har bodd

Når det gjelder uregelmessige verb, må du lære hvordan hvert enkelt bøyes.

Når bruker vi presens perfektum?

1) når vi forteller om noe som begynte i fortiden, og som fremdeles holder på.

”Jeg har bodd i Oslo i 16 år”

2) når vi forteller om noe som skjedde i fortiden, uten å fortelle når  det skjedde. (ikke tidspunkt)

”Jeg har spist lunsj.”