Setningsskjema Leddsetninger

En leddsetning er en setning som ikke kan stå alene og gi en
fullstendig mening.

”Fordi jeg er syk”er en leddsetning. Hvis noen bare sier dette, forstår vi ikke noe. Hvis vi kombinerer leddsetningen med en helsetning, forstår vi meningen.

”Fordi jeg er syk, kommer jeg ikke.”

En leddsetning har en annen setningsstruktur enn en helsetning. Her er skjemaet som viser hvordan en leddsetning skal være.

SubjunksjonsfeltnavVNA
Presens/
Preteritum
Infinitiv/
Partisipp
fordijegersyk
hvisjegikkeharfåttpenger
davimøttesutenfor butikken
nårhankommerhjem
selv omhanlikerå lagemathjemme
athunikkeharspistmiddagennå