Uregelmessige substantiv

Vi har også uregelmessige substantiv på norsk, og disse forandrer vokal i flertall.

Her er det en oversikt over de vanligste uregelmessige substantivene.

ENTALLFLERTALL
UbestemtBestemtUbestemtBestemt
en/ei bokboken/bokabøkerbøkene
 en brorbrorenbrødrebrødrene
en farfarenfedrefedrene
en fotfotenføtterføttene
en/ei håndhånden/håndahenderhendene
en mannmannenmennmennene
ei mormoramødremødrene
en/ei nattnatten/nattanetternettene
en/ei strandstranden/strandastrenderstrendene
en/ei tanntannen/tannatennertennene
et tretreettrærtrærne
en/ei tåtåen/tåatærtærne