Eiendomsord

Når vi skal fortelle at noen eier noe, kan vi bruke eiendomsord.

Hvert personlige pronomen har et eiendomsord.

Hvert personlige pronomen har et eiendomspronomen.

Personlige pronomenEiendomsord
jegmin/mitt/mine
dudin/ditt/dine
hanhans, sin/sitt/sine
hunhennes, sin/sitt/sine
vivår/vårt/våre
derederes
dederes, sin/sitt/sine

Du må tenke på to ting når du bruker eiendomsord:

 1) Hvem eier noe? Det bestemmer hvilket eiendomsord du skal bruke.

«Jeg eier huset.» Fordi jeg eier, må vi bruke eiendomsordet min.

2) Hva eier de? Det bestemmer hvilken form av eiendomsordet du skal bruke.

«Jeg eier huset» Fordi det er huset jeg eier, må vi bruke formen mitt.

Eksempler

Jeg eier bilen.Bilen er min.
Jeg eier huset.Huset er mitt.
Jeg eier avisene.Avisene er mine.
Du eier boken.Boken er din
Du eier bordet.Bordet er ditt.
Du eier bøkene.Bøkene er dine.
Vi eier koppen.Koppen er vår.
Vi eier bildet.Bildet er vårt.
Vi eier jakkene.Jakkene er våre.

3.person entall og flertall.

Når vi skal fortelle at hanhun eller de eier noe, må vi velge mellom hans, hennes, deres og sin/sitt/sine.

 Enkel forklaring

Hvis vi skal fortelle at hanhun eller de liker noe de eier selv, må vi bruke eiendomsordet ”sin”.

Stian eier en bil.Stian liker bilen sin
Petter eier en bil.Stian liker bilen hans.

Når du bruker ”sin”, må du bøye på samme måten som når du bruker ”min” og ”din”.
 
 

Jeg liker bilen min.Jeg liker huset mitt.Jeg liker skoene mine.
Hun liker bilen sin.Hun liker huset sitt.Hun liker skoene sine.
De liker bilen sin.De liker huset sitt.De liker skoene sine.
Tror du Per liker den jakken han eier?=Tror du Per liker jakken sin?
Tror du Ole liker den jakken Per eier?=Tror du Ole liker jakken hans?

Grammatisk forklaring

1) Hvis subjektet i setningen eier objektet, må du bruke en form av sin.

”Hun kjøper is til barna sine.”   Hun er subjekt, og hun ”eier” barna.

2) Sin  kan aldri være en del av subjektet i setningen.

”Hun og barna hennes kjøper is.”   Her er eiendomsordet en del av subjektet, og derfor er det umulig å bruke sin.

3) Når vi bruker ordet «det» som subjekt, kan vi aldri bruke sin. («Det» er et tomt ord som ikke kan eie noe.)

«Det er bilen hennes» «Det er skoene hans» «Det er huset deres.»