Infinitiv

Hvordan bruker vi infinitiv på norsk?

Infinitiv er grunnformen av verbet, og forteller bare hva som skjer, ikke når noe skjer. Derfor kan du aldri bruke infinitiv alene i en setning. Infinitiv må alltid stå sammen med et verb som er bøyd i tid.

Du kan bruke infinitiv på to ulike måter:

1)  Du kan bruke infinitiv etter et verb i en annen form. Hvis f. eks det første verbet er presens, må det andre verbet være en infinitiv.

Jeg liker  å lese  avisen.

2)  Etter modale hjelpeverb må du alltid bruke infinitiv uten ”å”.

De fem mest vanlige modale verbene er: kunne, ville, skulle, måtte, burde.

InfinitivPresensPreteritum
å kunnekankunne
å villevilville
å skulleskalskulle
å måttemåtte
å burdebørburde

Jeg   spise  fisk.

Han kan  snakke  norsk.