Hvilket kjønn har substantivet?

Norske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn.

Det er ikke enkelt å finne ut hvilket kjønn et substantiv har. En grei regel er å lære artikkelen sammen med substantivet. Da vil du alltid vite hvilket kjønn det er.

Bøying

Slik bøyer du et regelmessig substantiv på norsk.

ENTALLFLERTALL
UbestemtBestemtUbestemtBestemt
en guttguttengutterguttene
ei jentejentajenterjentene
et bordbordetbordbordene

Nesten alle hunkjønnssubstantiv kan du også bruke som hankjønnssubstantiv på norsk. Du bestemmer om du vil si
ei bok/boka  eller en bok/boken. Begge deler er like riktig.