Bestemt eller ubestemt fom?

I disse filmene kan du lære reglene for når du skal bruke substantivet i ubestemt og bestemt form.

Her er en skjematisk oversikt:

UBESTEMTBESTEMT
Den ubestemte formen av substantivet blir alltid brukt :Den bestemte formen av substantivet blir alltid
brukt :
1) Første gang du forteller om noe. (introduserer noe) 

Jeg har ei jente på 8 år.
1) Når det er helt klart hva vi snakker om 

Solen er varm.
2) Sammen med ubestemt artikkel


Han er en flink lege.

De ser ei jente.

Vi eier et hus.
2) Sammen med bestemt artikkel og påpekende
pronomen.

den, det, de, denne, dette, disse.
3) Hvis eiendomspronomenet er plassert foran substantivet

Det er min bil.
3) Hvis eiendomspronomenet står bak substantivet.

Det er bilen min.
4) Etter genitivs ”s”

Pers bil er blå

Guttens bil er blå.
4) Substantivet som har en genitivs “s” vil være bestemt.Guttens bil er blå.
5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse ordene: 

noen
mange
mye
ingen
noen

flere
andre
hver
hvilken/hvilket/hvilke
egen/eget/egne
5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse
ordene: 

noen av
mange av
mye av
ingen av
noen få av
flere av
andre av
hele
begge