Personlige Pronomen

Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting.

Personlige pronomen
SubjektsformObjektsform
jegmeg
dudeg
hanhan/ham
hunhenne
denden
detdet
vioss
deredere
dedem

Eksempler

Petter kjører bil.Han kjører bil.
Petter og Anne kjører bil.De kjører bil.
Bilen er ny.Den er ny.
Huset er stort.Det er stort.
Petter hjelper Lise.Petter hjelper henne.
Petter og Anne hjelper Lise og meg.Petter og Anne hjelper oss.