Modale verb

Modale hjelpeverb forteller noe om hvordan eller hvorfor noe blir gjort. De forteller hva slags forhold den som gjør noe har til det som blir gjort.

De fem vanligste modale verbene er: kan, vil, må, skal, bør.

Modale verb 1

å kunne-kan-kunne

Dette verbet forteller at vi klarer eller har mulighet til å gjøre noe.

Han kan løpe fort = Han klarer å løpe fort.

Jeg kan hjelpe deg i morgen kveld = Jeg har mulighet til å hjelpe deg i morgen kveld.

å ville-vil-ville

Dette verbet forteller at vi ønsker, har lyst til å gjøre noe/har lyst på noe.

Hun vil ha en ny jakke = Hun ønsker seg en ny jakke.

De vil sove lenge = De har lyst til å sove lenge.

Vil du ha kaffe? = Har du lyst på kaffe?

å måtte-må-måtte

Dette verbet forteller at noe er et krav, at vi ikke kan velge.

Du må spise opp fisken hvis ikke får du ikke is! = Det er et krav at du spiser opp fisken hvis ikke får du ikke is!

Du må gi beskjed hvis du ikke kan komme på kurset. =Det er et krav at du gir beskjed hvis du ikke kan komme på kurset.

å skulle-skal-skulle

Dette verbet betyr to ulike ting.

1)  Hvis du gir en annen person en ordre, bruker du ”skal”

Du skal gjøre denne jobben! (jeg har bestemt at du skal gjøre denne jobben.)

2)  Hvis du forteller om noe du har planlagt, bestemt å gjøre.

Vi skal reise tidlig i morgen = Vi har planlagt/bestemt oss for å reise tidlig i morgen.

Jeg skal ordne det i morgen = Jeg har bestemt meg for/planlagt å ordne det i morgen.

å burde-bør-burde

Dette verbet forteller at noe er lurt/smart å gjøre.

Du bør spise grønnsaker = Det er lurt å spise grønnsaker.