Presens

Presens er nåtidsformen av verbet.

For å lage presens tar du infinitivsformen av verbet og legger til en ”r”.

snakke  (infinitiv) + r  = snakker

Noen verb har en annen presensform:

InfinitivPresens
å væreer
å gjøregjør
å vitevet
å synessynes/syns
å trivestrives

Når bruker du presens?

1) Du bruker presens når du forteller om noe som skjer nå.

Nå forteller jeg om presensformen.

2) Du bruker presens når du forteller om noe du vanligvis gjør.

Jeg spiser frokost hver dag.

3) Du kan også bruke presens for å uttrykke fremtid, men da må du ha med et tidspunkt.

Vi reiser på ferie i morgen.