Preteritum

På norsk har vi to hovedgrupper av verb: regelmessige (svake) og uregelmessige (sterke). Du ser vanligvis ikke noen forskjell på disse verbene før du skal bruke preteritum.

Regelmessige verb

Disse verbene slutter på et , te , de , eller dde  i preteritum.

INFINITIVPRESENSPRETERITUM
å jobbejobberjobbet
å spisespiserspiste
å prøveprøverprøvde
å boborbodde

Uregelmessige verb

Mange vanlige, norske verb er uregelmessige. Det betyr at du kan ikke gjette hvordan de ser ut i preteritum. Du må lære hvert enkelt verb.

INFINITIVPRESENSPRETERITUM
å gågårgikk
å kommekommerkom
å sittesittersatt
å væreervar

Når bruker vi preteritum?

1) Når vi forteller om noe som skjedde i fortiden, og som er slutt nå.

”Jeg likte å leke da jeg var liten.”

2) Når vi forteller om noe som skjedde på et bestemt tidspunkt i fortiden.

”Jeg spiste lunsj kl. 12:00.”

Kan du fortelle NÅR  noe skjedde i fortiden, må du bruke preteritum.