Ordstilling

På norsk har vi ulik ordstilling i helsetninger og leddsetninger.
Ordene står i altså ulik rekkefølge i en helsetning og en
leddsetning.

For å lære deg korrekt ordstilling, kan du bruke et skjema som
viser hvor de ulike delene i en setning skal stå.

Før du begynner å bruke skjemaet, er det lurt å lese litt om
setningsledd, og det å analysere en setning.

Setningsledd

Å analysere en setning

Setningsskjema helsetninger

Setningsskjema leddsetninger