Unntak fra hovedregelen

Det er ingen regel uten unntak….

En av dem handler om hankjønnsord som ender på ”er” i ubestemt form entall. Disse substantivene har en annerledes bøying i flertall.

ENTALLFLERTALL
UbestemtBestemtUbestemtBestemt
VANLIG
en guttguttengutterguttene
UNNTAK
en politikerpolitikerenpolitikerepolitikerne